dissabte, de novembre 28, 2009

Rafael Garcia, "la Caixa" i la crisi

Rafael Garcia, exdelegat general de "la Caixa" a Girona, va ser el convidat per analitzar la crisi financera i les esperades fusions entre caixes d'estalvis, tal com va anunciar fa mesos el president espanyol, Rodríguez Zapatero. Garcia va exposar la seva visió al respecte i també quina és la política de la caixa d'estalvis més important de l'Estat espanyol. L'actual president de Tribuna de Girona va ser transparent en les argumentacions i va detallar les causes de la crisi i el nou panorama financer que es divisa. I dins aquest procés de canvi, Garcia va destacar la política de "la Caixa" i els factors que li han permès consolidar-se com una entitat de referència, molt implantada a Catalunya i cada vegada més arreu de l'Estat, però també amb un objectiu d'obrir-se als mercats emergents del mapa mundial. Va elogiar el lideratge de grans dirigents com Josep Vilarasau i Isidre Fainé, que va posar com a model de referència.